LiminalIrish design at the threshold

ID2015.


Share Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Google+


Animation Ireland

M

Part of
Liminal
Milan
April 14-19

NY

Part of
Liminal
New York
May 15–18

E

Part of
Liminal
Eindhoven
Oct 17-25

D

Part of
Liminal
Dublin
Nov 20 -
Dec 30

K

Part of
Liminal
Kilkenny
Apr 8 -
Jul 3

Animation Ireland is a group of leading Irish animation companies working together to promote Ireland’s world class animation sector internationally. With millions of children around the world watching Irish produced animations each week, Ireland is a recognised leader with talented and technically sophisticated 2D and 3D studios creating and producing content for TV, film, games, mobile and apps. The Irish animation industry has experienced substantial growth over the past five years emerging as a central component of Ireland’s digital and creative economy. Award winning Irish studios employ 1,000+ technical and creative staff.

www.animationireland.com

Animation Ireland is een groep toonaangevende Ierse animatiebedrijven die samenwerken om Ierlands animatiesector van wereldklasse wereldwijd te promoten. Met miljoenen kinderen over de gehele wereld die elke week in Ierland geproduceerde animatieprogramma’s kijken, is Ierland een erkende leider met getalenteerde en technisch geavanceerde 2D- en 3D-studio’s die content creëren en produceren voor tv, film, games, mobiel en apps. De Ierse animatie-industrie is de afgelopen vijf jaar sterk gegroeid en heeft zich ontwikkeld tot centraal onderdeel van Ierlands digitale en creatieve economie. Prijswinnende Ierse studio’s hebben meer dan 1000 technische en creatieve medewerkers.